LOGO MTsN 1 MALANG

LOGO MTSN 1 MALANG 

 


Bentuk Dasar Logo berbentuk kelopak bunga berwarna hijau menandakan MTsN 1 Malang  yang menjadi wadah segala aktifitas dan kreatifitas yang selalu berkembang.Makna Logo

  • Warna-warna dalam logo mempunyai arti antara lain,  biru = kejernihan, warna merah = keberanian/kedinamisan, dan warna hitam = ketabahan, warna kuning = kemuliaan, dan warna hijau = kesuburan.
  • Lingkaran dengan Warna kuning, merah, dan biru merupakan abstraksi lambang kemurnian jiwa  peserta didik MTsN 1 Malang.
  • Pena dengan ujung bunga melambangkan anak muda yang haus akan ilmu pengetahuan.
  • Mata Pena yang Runcing melambangkan ketajaman berfikir untuk menambah wawasan dan pendidikan.
  • Buku yang Terbuka melambangkan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan untuk siap dikaji

 

Kesimpulan Logo MTsN 1 Malang 

MTsN 1 Malang merupakan lembaga yang menjadi wadah para peserta didik untuk berkreatifitas, menuntut segala macam ilmu baik umum dan agama, membentuk peserta didik yang memiliki ketajaman dalam berfikir dan memiliki wawasan yang luas serta mencetak manusia-manusia yang berakhlak mulia.